Základní škola a mateřská škola Líšťany
Základní škola
a mateřská škola
Líšťany

Základní škola

  Charakteristika školy

 Základní škola Líšťany je málotřídní škola s pěti ročníky prvního stupně. Žáci se vzdělávají ve třech třídách.

 Budova ZŠ je situována v krásném a klidném prostředí. Jsme malá škola spíše rodinného typu, což umožňuje pedagogickým pracovníkům dobře se seznámit se všemi žáky a sledovat jejich pokroky po celou dobu jejich vzdělávání a vzhledem k malému počtu žáků ve třídách se učitelé mohou věnovat i žákům se SPU a chování na základě doporučení PPP a individuálních výukových plánů.

 

  Zaměření školy

 Chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

 Ve všech předmětech se zaměříme na využívání informačních a komunikačních technologií.

 Za velice důležité považujeme naučit žáky zdravému životnímu stylu. Těžištěm této výchovy je učivo Tv, ale důsledně budeme využívat všech možností daných učivem Prv, Př i ostatních předmětů.

 Budeme se snažit vypěstovat u žáků dobrý vztah k pohybovým aktivitám tak, aby se staly jejich každodenní potřebou.

 Ve vztahu k rodičům a dětem budeme klást důraz na otevřenost školy, budeme respektovat žáka jako osobnost, uplatňovat budeme v nejvyšší možné míře diferencovaný přístup k dětem, k požadavkům rodičů budeme  přistupovat   s maximální   vstřícností  a  budeme  usilovat  o  co  nejužší  spolupráci  mezi  školou a rodinou.

 

 Charakteristika pedagogického sboru

 Pedagogický sbor má 4 členy. Všichni učitelé i vychovatelka ŠD se průběžně vzdělávají a obohacují své vědomosti a  dovednosti, aby  mohly  nabídnout žákům nové aktivity a  náměty  pro práci v době  vyučování i volného času. 

Při  pedagogické  práci  prosazujeme  osobní   zodpovědnost,  zainteresovanost a autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit učitele.

 Škola spolupracuje s PPP v Plzni , která pomáhá dětem i rodičům.

 

 Charakteristika žáků

 Naši školu navštěvují hlavně žáci z Líšťan a přilehlých obcí.

 Naším  úkolem  je rozpoznávat  individuální  možnosti  jednotlivých  žáků  tak, aby  si  je  sami  uvědomili a dokázali je využít.

 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

 Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím i  v době    konzultačních  hodin  a  třídních  schůzek.  Škola   pořádá   jedenkrát   do roka den otevřených dveří s dílnami pro děti i rodiče. Rodiče jsou o činnosti školy včas informováni.

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
déšť 23 °C 16 °C
pondělí 22. 7. oblačno 26/14 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 28/16 °C
středa 24. 7. slabý déšť 19/13 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4